izabrani doktori za odrasle

Opšta praksa

Dr Jadranka Kašćelan Reković

spec. porodične medicine, ID za odrasle

Dr Nada Kovačević

primarijus, spec. opšte medicine ID za odrasle

Dr Lidija Isailović

spec. interne medicine, ID za odrasle

Dr Željka Bogdanović

doktor medicine, ID za odrasle

Dr Tanja Kijac

doktor medicine, ID za odrasle

Dr Nikola Kastratović

doktor medicine, ID za odrasle
izabrani doktori za odrasle

ambulanta Radovići

Dr Ljiljana Soković

doktor medicine, ID za odrasle

Share