Organizovan kurs asertivne komunikacije za zaposlene

Dom zdravlja Tivat organizovao je tokom maja mjesec, za svoje zaposlene, Kurs asertivne komunikacije sa teorijskim i praktičnim djelom. Predavač je bila psihološkinja Olivera Marković, a stručne radionice održavale su se u tri modula, u dva različita termina, kako bi svi zaposleni imali mogućnost da učestvuju i da se edukuju u ovoj oblasti. Teme su bile vezane za asertivnu komunikaciju zaposlenih međusobno, kao prema pacijentima.

Asertivnost se smatra oblikom socijalne i emocionalne inteligencije, čijom primjenom se postiže ostvarivanje kvalitetnih interpersonalnih odnosa, bez dominiranja, uz uvažavanje sagovornika i prava drugih osoba. Ovaj način komunikacije se zasniva na samopoštovanju i poštovanju osoba sa kojima razgovaraju i pojedincu pomaže da se na pravi način postavi prema svakodnevnim interakcijama, poštujući kako sebe, tako i svoje sagovornike.

Komuniciranje u zdravstvu predstavlja složen, neprekidan i interaktivan proces, koji stvara osnovu za izgradnju pozitivnih odnosa na relaciji medicinsko osoblje – pacijent. Kako se svakodnevno susrijeću i komuniciraju sa velikim brojem ljudi, koji se razlikuju po obrazovanju, kulturnom, vjerskom i društvenom statusu, neophodno je da zdravstveni radnici ovladaju veštinom djelotvorne profesionalne komunkacije. Razvijene vještine komunikacije primijenjene u zdravstvenoj praksi su od posebnog značaja, jer doprinose uspostavljanju i održavanju zdravih interpersonalnih odnosa, kao i adekvatnom, profesionalnom odnosu prema pacijentima, koji uz objektivnost i stručnost, podrazumijeva empatiju, pažnju i razumijevanje.

Dom zdravlja Tivat

Predavanje o seksualnom razvoju kod djece

Dom zdravlja Tivat i NVU Centar za savjetovanje i lični razvoj nastavljaju sa organizacijom psihoedukativnih radionica i predavanja za zainteresovane građane Tivta, a sklopu projekta