Počeli sistematski pregledi i vakcinacija polumaturanata u Tivtu

Pedijatrijski timovi Doma zdravlja Tivat danas počeli su danas da obavljaju sistematske preglede, kao i vakcinaciju, predviđenu redovnim kalendarom za učenike i učenice devetih razreda osnovne škole „Drago Milović“ u Tivtu.

Kalendarom obavezne imunizacije za završni razred osnovnih škola, predviđeno je da polumaturantni primaju vakcinu Dultavax protiv difterije, tetanusa i dječje paralize.

Pregledi i vakcinacija obavljaju se u Domu zdravlja Tivat, po utvrđenom redosledu, a u okviru programa važećih imunizacija na teritoriji Crne Gore. Obavezno je da djeca imaju zdravstvenu knjižicu ili drugi lični dokument, sa svojim matičnim brojem.

Dom zdravlja Tivat

Predavanje o seksualnom razvoju kod djece

Dom zdravlja Tivat i NVU Centar za savjetovanje i lični razvoj nastavljaju sa organizacijom psihoedukativnih radionica i predavanja za zainteresovane građane Tivta, a sklopu projekta