Sa zadovoljstvom obavještavamo sve sugrađane i sugrađanke Tivta, kao i sve korisnike usluga  Doma zdravlja u Tivtu da su u našoj zdravstvenoj ustanovi zvanično otvoreni radovi u okviru projekta Energetske efikasnosti koji se realizije u saradnji između Ministarstva zdravlja i Ministarstva ekonomije, a finsnasira se od sredstava dobijenih od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Za našu ustanovu su predviđeni građevinski-zanatski, mašinski, kao i elektro radovi. Što se tiče građevinsko-zanatskih radova, radiće se nova termoizolacija fasade i termoizolacija krova.   Kada su u pitanju mašinski i elektro radovi, ugradiće se novi termostatski ventili na radijatorima i novo hidraulučno balansiranje sistema, kao i ugradnja energetski efikasne rasvjete.

Ovaj projekat je od velike važnosti za našu ustanovu. Prvo, na ovaj način  ćemo smanjiti upotrebu električne energije i troškove za utrošenu električnu energiju, a sa druge strane, korišćenjem sistema energetske efikasnosti doprinosimo očuvanju životne sredine.

Na kraju, najznačajnije je to što ćemo našim zaposlenima omogućiti bolje uslove rada, a  pacijentima i pacijentkinjama koji budu posjetili našu ustanovu prijatniji ugođaj i bolju zdravstvenu uslugu. Predviđeni rok za završetak radova je do kraja 2020. godine.

DIREKTORICA
Prof. dr Jasminka Anđelić

Predavanje o seksualnom razvoju kod djece

Dom zdravlja Tivat i NVU Centar za savjetovanje i lični razvoj nastavljaju sa organizacijom psihoedukativnih radionica i predavanja za zainteresovane građane Tivta, a sklopu projekta