Poštovani sugrađani i sugrađanke, imajući u vidu da je od 16.11.2020. u našoj ustanovi izvršena reorganizacija rada o čemu je javnost već informisana, obavještavamo građane i građanke Tivta, kao i cjelokupnu javnost da smo u cilju boljeg funkcionisanja ustanove obezbjedili nove brojeve telefona putem kojih će pacijenti moći da dobiju sve potrebne informacije.

Novi brojevi telefona su:

  1. 067 076 632 – za prepisivanje redovne terapije, zakazivanje pregleda i dobijanje uputa.

  2. 067 082 744 – za sve informacije o vremenu i načinu rada COVID ambulante, kao i ostale informacije vezano za pacijente koji sumnjaju ili su pozitivni na COVID-19 koje će Vam dati medicinske sestre JZU Dom zdravlja Tivat

  3. 067 068 993  – za sve informacije o vremenu i načinu rada COVID ambulante, kao i ostale informacije vezano za pacijente koji sumnjaju ili su pozitivni na COVID-19 koje će Vam dati medicinske sestre JZU Dom zdravlja Tivat

Takođe, podsjećamo i na već postojeće brojeve telefona na koje građani mogu pozvati:

  • 067 059 953 – Epidemiologija ( 0-24h)

  • 032 671 774 – Opšta praksa (7-21h)

  • 032 671 981 – Opšta praksa (7-15h)

  • 032 673 256 – Dječji dispanzer (7-21h)

  • 032 677 350 – Ambulanta Radovići (7-14h)

S poštovanjem,

Dirtektorica JZU Dom zdravlja Tivat
Prof. dr Jasminka Anđelić

Predavanje o seksualnom razvoju kod djece

Dom zdravlja Tivat i NVU Centar za savjetovanje i lični razvoj nastavljaju sa organizacijom psihoedukativnih radionica i predavanja za zainteresovane građane Tivta, a sklopu projekta