Vodite brigu o sebi

Kontakt

Adresa

Centralna zgrada
Telefon: +382 68 672 859
Telefon: +382 68 672 898
Fax: +382 32 671 981
E-Mail: [email protected]
Žiro račun: 530-5130-46

Kontakt forma

Ambulanta Radovići

Telefon: +382 32 677 350
Fax: +382 32 677 350
E-Mail: [email protected]

Epidemiološka služba

Dr Jelena Mršulja, spec. epidemiolog

Telefon: +382 67 078 646
Marina Kordić, sanitarni inženjer

Telefon: +382 67 059 953
E-Mail: [email protected]

MENADŽMENT I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI

MENADŽMENT

PRAVNO-KADROVSKI SEKTOR

FINANSIJSKO–EKONOMSKI SEKTOR