Ko je izabrani doktor?

Da bi imali brže i lakše liječenje, ali i zdraviji i kvalitetniji život, građani imaju pravo da izaberu svog ljekara koji je čuvar kapije zdravstvenog sistema. O zdravlju djece do 18 godina života brine izabrani pedijatar, dok radno aktivno stanovništvo bira ljekara opšte prakse ili ljekara medicine rada. Ljekara opšte prakse mogu izabrati svi građani, zaposleni, nezaposleni i penzioneri, dok ljekara medicine rada biraju zaposleni i bivši zaposleni. Djevojke starije od 15 godina i žene biraju i svog ljekara ginekologa, a mlađi od 18 godina i stariji od 65 godina biraju i svog stomatologa.

Pravo na izbor stomatologa imaju i žene u toku trudnoće i godinu dana nakon porođaja.
Izabrani ljekar (doktor i medicinska sestra) vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućen je u njegovo zdravstveno stanje, dok pacijent dobija efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, lakše dolazi do ljekara, ima mogućnost telefonskog zakazivanja pregleda ili stalne terapije kao i dobijanje saveta direktnim razgovorom preko broja u ordinaciji koji svaki pacijent dobija od tima.

42512210 - confident female doctor sitting at office desk and smiling at camera, health care and prevention concept

Na kojeg doktora imate pravo?

 • Sva osigurana lica moraju da imaju svog izabranog doktora ako žele da koriste prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu.
 • Osigurana lica starija od 15 godina
 • Djeca do 15 godina registruju se kod izabranog doktora za djecu – pedijatra. Registraciju obavlja roditelj ili staratelj djeteta. Ako nema mogućnosti izbora pedijatra, osigurano lice ostvaruje zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora za odrasle.
 • Zaštitu reproduktivnog i seksualnog zdravlja žene ostvaruje se kod izabranog doktora za žene – ginekologa.

Kako se obavlja registracija kod izabranog doktora?

Postupak registracije je jednostavan:

sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom javite se na šalter za registraciju u Domu zdravlja ili ambulanti

 • možete izabrati bilo kojeg doktora sa liste, ukoliko nije popunjen broj njegovih pacijena.
 • Izbor ljekara je isključivo pravo pacijenta, niko nema pravo da sugeriše ili bira vašeg ljekara umjesto vas.
 • registracija se obavlja u Domu zdravlja ili ambulanti u mjestu prebivališta.
 • osigurana lica mogu, u postupku preregistracije, promjeniti svog izabranog doktora
 • osigurano lice se može registrovati i u mjestu privremenog prebivališta, ako u njemu boravi duže od šest mjeseci.
12128-doctor-with-tablet

Samo Vaš izabrani doktor ima ovlašćenja...

 • da napiše recept na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • da otvori bolovanje
 • da pruži liječenje u stanuda
 • omogući korišćenje patronažnih usluga
 • da omogući usluge fizikalne terapije i sanitetskog prevoza
 • da izda uputnicu za centre za podršku, bolnicu ili Klinički centar Crne Gore u protivnom, sve troškove snosi osigurano lice

Izabrani doktor vas prati kroz cijeli sistem zdravstvene zaštite i sva vaša zdravstvena dokumentacija se sabira i čuva kod iizabranog doktora. Vaš jedinstveni zdravstveni karton se nalazi u ordinaciji izabranog doktora.

Za kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu

 • pregled kod izabranog doktora možete zakazati telefono i izbjeći čekanje (ako pregled nije zakazan, osiguranik čeka da doktor primi sve zakazane pacijente)
 • izabrani doktor će vam zakazati pregled najkasnije za 2 dana
 • hitna stanja osiguranog lica izabrani doktor zakazuje i rješava istog dana

Medicinska sestra vašeg izabranog doktora informisaće vas o radnom vremenu ambulante, broju telefona doktora, i u koje vrijeme ga možete pozvati. Ako je izabrani doktor privremeno odsutan, zamjenjuje ga drugi doktor u istom domu zdravlja gdje se nalazi ambulanta izabranog doktora. Ime doktora u zamjeni ističe se na vratima ambulante. Osigurana lica koja žive na seoskom područiju treba da znaju dane i sate kada izabrani doktor radi u njihovoj ambulanti, kao i u kojoj ambulanti mogu dobiti zdravstvenu zaštitu kad im je dostupan njihov izabrani doktor.

Kako promijeniti izabranog doktora?

Ako se promjena izabranog doktora obavlja van poziva za registraciju od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, onda osiguranik navodi razloge zamjene izabranog doktora na obrascu za registraciju. Promjena izabranog doktora obavlja se na mjestu rada doktora kojeg osiguranik želi da promjeni. Ukoliko dođe do nesporazuma između osiguranika i tima izabranog doktora, izabrani doktor može prekinuti postupak kojim bi on prestao da bude izabrani doktor za tog osiguranika.