JAVNA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA TIVAT

Poštovani korisnici

Dom zdravlja Tivat je ustanova primarne zdravstvene zaštite, koja pruža usluge svim korisničkim grupama, sveobuhvatnu, kvalitetnu i svima dostupnu zdravstvenu zaštitu, uz kontinuirani kvalitet rada, a sve u cilju očuvanja i unaprijeđenju zdravlja.

Pored osnovnih djelatnosti, koje se pružaju i sprovode u sklopu organizacionih cjelina Doma zdravlja Tivat, naša ustanova promoviše unaprijeđenje zdravlja građana i građanki kroz:

Zaposleni u Domu zdravlja Tivat će se truditi da opravdaju Vaše povjerenje i pomognu u rješavanju problema kroz preventivne, dijagnostičke i terapijske usluge, o koji se možete informisati na našem sajtu.

Budite bezbrižni

Svakodnevno smo dostupni

Za svakoga...