Donacija NLB banke tivatskom Domu zdravlja

NLB Banka je Domu zdravlja Tivat donirala novčana sredstva za nabavku opreme koja će zaposlenima u ovoj zdravstvenoj ustanovi olakšati rad. Jasminki Anđelić, direktorici Doma zdravlja Tivat donaciju je uručila Milena Lalović, Vođa filijale NLB Banke u Tivtu.

NLB Banka svake godine usmjerava veliku pažnju na brigu i odgovoran odnos prema društvu u kom posluje, a posebno djeci i zdravstvu, gdje opredjeljuje značajna novčana sredstva koja izdvaja za ovu namjenu, u cilju poboljšanja uslova rada i boravka u zdravstvenim ustanovama. I ovu godinu započela je donacijom vrijednom više od 1.700 € Domu zdravlja Tivat. Iz Doma zdravlja su donaciju opredijelili za kupovinu opreme za osoblje.

,,Kao društveno odgovorno pravno lice posebnu pažnju posvećujemo zdravstvu, pa se trudimo da većina naših donacija bude usmjerena u pravcu poboljšanja uslova za rad u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore. Svjesni uloge i značaja zdravstvenog sistema za jedno društvo, srećni smo da možemo sredstva namjenjena za pomoć i podršku da doniramo onima kojima su najpotrebnia. Ovog puta odlučili smo da doniramo novac Domu zdravlja Tivat i time doprinesemo stvaranju boljih uslova za obavljanje odgovornog i zahtjevnog posla.” izjavila je Milena Lalović, vođa filijale NLB Banke u Tivtu.

“Ovim putem želimo da se zahvalimo NLB Banci na uručenoj donaciji u vrijednosti od 1.730 €. Donirana novčana sredstva su oprijedijeljena za ulaganje u profesionalizam zaposlenih odnosno, u medicinsku opremu zaposlenih JZU Doma zdravlja Tivat. Na ovaj način, NLB Banka i njihov menadžment je još jednom pokazao društvenu odgovornost i čin dobrog poslovnog ponašanja.“, navela je Jasminka Anđelić, direktorica Doma zdravlja Tivat.

Domu zdravlja Tivat je neophodan i novi aparat za mamografiju koji košta oko 43.000 €, kako su naveli iz ove ustanove, jer će stari aparat raditi do maja ove godine kada bi ga trebalo zamijeniti novim.Za aparat koji je od velikog značaja za prevenciju i rano otkrivanje raka dojke, koji je najčešći kancer kod žena a u slučaju ranog otkrivanja izlečiv u 90 posto slučajeva, svi zainteresovani pravni subjekti ali i pojedinci, mogu donirati novčana sredstva uplatom na žiro račun broj: 530-26315-26 koji je Dom zdravlja Tivat ima otvoren kod NLB Banke.

Podržavajući društveno odgovorno poslovanje NLB Banka u kontinuitetu nastoji da doprinese povećanju kvaliteta života građana i dobrobiti zajednice čiji je član.

Predavanje o seksualnom razvoju kod djece

Dom zdravlja Tivat i NVU Centar za savjetovanje i lični razvoj nastavljaju sa organizacijom psihoedukativnih radionica i predavanja za zainteresovane građane Tivta, a sklopu projekta