Dom zdravlja Tivat obilježio Svjetski dan brobre protiv HIV/AIDS-a

Edukativnom radionicom za učenike i zainteresovane građane, na temu HIV infekcije, Dom zdravlja Tivat obilježio je i ove godine 01. decembar – Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a.

U Savjetovalištu za mlade, u kojem se sprovode aktivnosti na prevenciji i suzbijanju širenja HIV infekcije, dr Bojana Mirović, održala je predavanje o načinu prenošenja, kliničkom toku, kao i dijagnozi i terapiji  HIV infekcije. Istakla je važnost testiranja na HIV, naročito kod rizičnih grupa i pojasnila da je HIV/AIDS vezan za rizično seksualno ponašanje bez koršćenja zaštite, upotrebu zaraženih igala kod korisnika psihoaktivnih supstanici i za ostale ugrožene kategorije.

Dr Mirović je podsjetila da se u Domu zdravlja Tivat uzorkovanje krvi sprovodi svakog utorka, a analiza krvi u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, u Podgorici. Prema njenim riječima, u Crnoj Gori je dostupna terapija najnovije generacije za pacijente koji su inficirani HIV–om.

Svjetski dan borbe protiv side (AIDS), na prijedlog Svjetske zdravstvene organizacije, obilježava se svake godine 01. decembra, s ciljem podizanja svijesti o HIV infekciji, ali i podsjećanja na značaj postignutih rezultata u prevenciji i liječenju i pružanju podrške inficiranim osobama.

Ovogodišnja kampanja se odvija pod sloganom  „Neka zajednice vode“. Sve inicijative koje se godinama sprovode imaju za HIV/AIDS i dalje predstavlja jedan od najznačajnijih svjetskih javnozdravstvenih izazova i do sada je odnio 40,4 miliona života. Prema podacima iz Registra za HIV/AIDS Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori sa HIV infekcijom živi oko 400 osoba.

Rodne nejednakosti sa kojima se sreću ključne, vulnerabilne populacije, nejednakosti u pristupu preventivnim servisima i liječenju utiču na tok epidemije HIV/AIDS-a. Epidemija HIV/AIDS-a se može zaustaviti samo unapređenjem dostupnih servisa za HIV i smanjenjem stigme i diskriminacije ključnih populacija u cijelom svijetu.

Dom zdravlja Tivat

Predavanje o seksualnom razvoju kod djece

Dom zdravlja Tivat i NVU Centar za savjetovanje i lični razvoj nastavljaju sa organizacijom psihoedukativnih radionica i predavanja za zainteresovane građane Tivta, a sklopu projekta